Oferta

  • tłumaczenia poświadczone zgodnie z wymogami szwajcarskimi
    oraz polskimi uznawane w Szwajcarii i w Polsce
  • tłumaczenia specjalistyczne z zakresu prawa, medycyny, rachunkowości, finansów, podatków
  • tłumaczenia zwykłe (korespondencja, dokumenty aplikacyjne)
  • korekty
  • odpisy dokumentów niemieckojęzycznych do przedłożenia w Polsce
  • tłumaczenia ustne w urzędach, szpitalach, szkołach


Cennik
Jedna strona obliczeniowa wykonanego tłumaczenia, tj. ustawowe 1125 znaków ze spacjami, kosztuje 30 CHF.

Tłumaczenia wraz z dokumentami odsyłane są wraz z tłumaczeniem pocztą poleconą w obrębie terytorium całej Szwajcarii oraz Księstwa Liechtensteinu.

Pozdrawiam i zapraszam do korzystania z moich usług.

Beata B. Sadziak
Kontakt
Telefonicznie codziennie do godz. 21.00.
Tel. +41 43 536 91 73, Faks +41 43 539 69 46
Tel. kom. +41 76 610 54 40

Osobiście, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu codziennie.

Adres do korespondencji:
POLNISCH & DEUTSCH Beata B. Sadziak

Mailowo:

Oraz na facebooku: