Oferta

  • tłumaczenia poświadczone zgodnie z wymogami szwajcarskimi
    oraz polskimi uznawane w Szwajcarii i w Polsce
  • tłumaczenia specjalistyczne z zakresu prawa, medycyny, rachunkowości, finansów, podatków
  • tłumaczenia zwykłe (korespondencja, dokumenty aplikacyjne)
  • korekty
  • odpisy dokumentów niemieckojęzycznych do przedłożenia w Polsce
  • tłumaczenia ustne w urzędach, szpitalach, szkołach


Wycena tłumaczeń
Oferty cenowe na wykonanie tłumaczeń przygotowuję po otrzymaniu zapytań drogą mailową.
Termin realizacji zlecenia ustalany jest z każdym klientem indywidualnie.
Możliwość zlecenia usług tłumaczeniowych osobiście, pocztą na terytorium całej Szwajcarii oraz Księstwa Liechtensteinu oraz mailem.
Jeśli odbiór osobisty tłumaczeń nie jest możliwy są one odsyłane pocztą poleconą.
Kontakt
Beata Sadziak
Tel. +41 43 536 91 73
Faks +41 43 539 69 46
Tel. kom. +41 76 610 54 40
Godziny pracy:
poniedziałek i czwartek 09.00-11.00 i 17.00-19.00
środa 17.00-19.00
wtorek i piątek 09.00-11.00 i 16.00-18.00
Terminy spotkań ustalane są telefonicznie.