mgr Beata Sadziak
tłumaczka przysięgła języka niemieckiego w Polsce
tłumaczka urzędowa i sądowa akredytowana przez Sąd Wyższy kantonu Zurych
tłumaczka urzędowa i sądowa wpisana na listy tłumaczy w kantonach Schwyz, Zug, St. Gallen
tłumaczka specjalistyczna
germanistka


OFERTA
Szanowni Państwo!
Zapraszam do korzystania ze świadczonych przeze mnie w Szwajcarii profesjonalnych usług językowych, tj. tłumaczeń poświadczonych [potocznie nazywanych przysięgłymi] i specjalistycznych [prawniczych, finansowych, naukowych, medycznych]. W ramach prowadzonego przeze mnie biura tłumaczeń BSÜ Sprachdienstleistungen GmbH w Zurychu oferuję tłumaczenia na wiele języków. Od lat współpracuję z licznymi szwajcarskimi i polskimi przedsiębiorstwami, urzędami gminnymi i kantonalnymi, sądami, kancelariami adwokackimi, szkołami wyższymi, biurami tłumaczeń, osobami prywatnymi i tłumaczami innych języków.
Od 2014 r. jestem tłumaczem urzędowym i sądowym akredytowanym przez Sąd Wyższy kantonu Zurych. Również w kantonach Schwyz, Zug i St. Gallen jestem wpisana na listy tłumaczy.
Ponadto mam uprawnienia do wykonywania regulowanego w Polsce zawodu tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, dlatego wszystkie sporządzone lub sprawdzone i poświadczone przeze mnie tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski są uznawane w Polsce bez żadnych wątpliwości.
W razie potrzeby sporządzam tłumaczenia poświadczone opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Gwarantuję Państwu bezpieczeństwo informacji, poufność danych i neutralność.
Wszystkie dokumenty i tłumaczenia wysyłam listem poleconym na terenie całej Konfederacji Szwajcarskiej oraz Księstwa Liechtensteinu.
W przypadku pytań i zapytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam serdecznie
Beata Sadziak


KONTAKT
Godziny pracy biura: Tylko po uzgodnieniu terminu.
Adres biura: Stockerstrasse 56, CH-8002 Zurych
Tel.: +41 43 536 91 73, Faks: +41 43 539 69 46
Tel. kom.: +41 79 626 11 35
Email: buero@bsue.chCV
Doświadczenie zawodowe
od 2018 tłumaczka przysięgła i specjalistyczna (BSÜ Sprachdienstleistungen GmbH w Zurychu, wcześniej Beata Sadziak Übersetzungen GmbH)
od 2014 tłumaczka urzędowa i sądowa (kantony Zurych, Zug, Schwyz, St. Gallen)
2012-2018 tłumaczka przysięgła i specjalistyczna (Beata Sadziak Übersetzungen w Zurychu i Kilchbergu)
2008-2012 tłumaczka specjalistyczna (kancelaria radców prawnych w Warszawie)
2007-2008 nauczycielka języka niemieckiego jako obcego (licea ogólnokształcące w Warszawie)

Wykształcenie
2014 egzamin kantonalny na tłumacza urzędowego i sądowego, akredytacja dla języków roboczych polskiego i niemieckiego
i wpis na listę tłumaczy prowadzoną przez Sąd Wyższy kantonu Zurych
2014 kurs dopuszczający do egzaminu dla tłumaczy urzędowych i sądowych (zhaw)
2013 certyfikat Goethego C2/Grosses Deutsches Sprachdiplom (zhaw)
2011-2012 studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i finanse (Akademia Leona Koźmińskiego)
2011-2012 egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, zaprzysiężenie i wpis na listę tłumaczy przysięgłych
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem TP/17/12
2010-2011 Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy (Uniwersytet Warszawski)
2007 egzamin dla nauczycieli języka niemieckiego jako obcego (Uniwersytet Warszawski)
2001-2007 studia dzienne na kierunku filologia germańska z blokiem pedagogicznym (Uniwersytet Warszawski)

1997-2001 III Liceum Ogólnokształcące im. Unii. Lubelskiej w Lublinie
Członkostwa
członek Szwajcarskiego Związku Tłumaczy i Terminologów ASTTI
członek Związku Zuryskich Tłumaczy Sądowych VZGDÜ
członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
prezes Zagranicznego Koła PT TEPIS

Działalność dodatkowa
prowadząca kurs informacyjny dla kobiet w j. polskim "Życie w Zurychu" organizowany przez Stadt Zürich, Integrationsförderung


BSÜ Sprachdienstleistungen GmbH
All rights reserved.
buero@bsue.ch