mgr Beata Sadziak

filolożka (germanistka)

tłumaczka przysięgła języka niemieckiego w Polsce nr TP/17/12

tłumaczka specjalistyczna języków polskiego i niemieckiego

tłumaczka urzędowa i sądowa akredytowana przy Sądzie Wyższym kantonu Zurych dla języków roboczych polskiego i niemieckiego

tłumaczka urzędowa i sądowa wpisana na listy tłumaczy prowadzone w kantonach Schwyz, St. Gallen, Zug, Bazylea-Miasto, Bazylea-Okręg

członkini ASTTI, VZGDÜ i PT TEPIS

CV


Szanowni Państwo!

Jako zawodowa i profesjonalna tłumaczka języków polskiego i niemieckiego w Szwajcarii pracuję z prawdziwą pasją od 2012 roku i oferuję

tłumaczenia uwierzytelnione (uznawane w Szwajcarii),
tłumaczenia poświadczone [potocznie nazywanych przysięgłymi] (uznawane w Polsce),
tłumaczenia specjalistyczne [prawnicze, finansowe, naukowe, medyczne],
korekty
oraz tłumaczenia ustne i telefoniczne.

Od lat współpracuję z licznymi przedsiębiorstwami, urzędami gminnymi i kantonalnymi, sądami, kancelariami adwokackimi, szkołami wyższymi, biurami tłumaczeń, osobami prywatnymi oraz tłumaczami innych języków.

Dzięki moim uprawnieniom do wykonywania regulowanego w Polsce zawodu tłumacza przysięgłego języka niemieckiego i wpisie na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie sporządzone lub sprawdzone i poświadczone przeze mnie tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski są w Polsce uznawane bez żadnych wątpliwości. Na życzenie sporządzam odpisy dokumentów niemieckojęzycznych do przedłożenia w Polsce i tłumaczenia poświadczone na język polski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W ramach prowadzonego przeze mnie biura tłumaczeń BSÜ Sprachdienstleistungen GmbH z siedzibą w Zurychu oferuję, oprócz tłumaczeń z języka polskiego i na język polski, tłumaczenia pisemne z i na 10 języków.

Wszystkie dokumenty i tłumaczenia wysyłam pocztą poleconą na terenie całej Konfederacji Szwajcarskiej oraz Księstwa Liechtensteinu.

W przypadku pytań i zapytań pozostaję do dyspozycji i cieszę się na Państwa zapytania drogą mailową.
Zapraszam do korzystania ze świadczonych przeze mnie usług językowych.

Pozdrawiam serdecznie
Beata SadziakKontakt

Beata Sadziak
BSÜ Sprachdienstleistungen GmbH
Stockerstrasse 56
CH-8002 Zurych
Tel. kom.: +41 79 626 11 35
Email: buero@bsue.ch

Godziny pracy biura: Tylko po uzgodnieniu terminu.

BSÜ Sprachdienstleistungen GmbH
All rights reserved.
buero@bsue.ch