mgr Beata Sadziak
germanistka
tłumaczka specjalistyczna
profesjonalna tłumaczka języków polskiego i niemieckiego w Szwajcarii
tłumaczka urzędowa i sądowa akredytowana przez Sąd Wyższy kantonu Zurych
tłumaczka urzędowa i sądowa akredytowana w kantonach Schwyz, Zug, St. Gallen
tłumaczka przysięgła języka niemieckiego w Polsce


OFERTA
Oferuję Państwu profesjonalne usługi językowe (tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne oraz tłumaczenia ustne) z języka polskiego i na język polski bezpośrednio, szybko i w dobrej cenie. Prowadzę biuro tłumaczeń w Zurychu i mogę być pomocna także w przypadku tłumaczeń na inne języki. Od ośmiu lat współpracuję w Szwajcarii z wieloma szwajcarskimi i polskimi przedsiębiorstwami, urzędami gminnymi i kantonalnymi, sądami, kancelariami adwokackimi, szkołami wyższymi, biurami tłumaczeń i osobami prywatnymi. Mam uprawnienia do wykonywania regulowanego w Polsce zawodu tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. Dlatego wszystkie sporządzone lub sprawdzone i poświadczone przeze mnie tłumaczenia z języka niemieckiego są opatrzone moją oficjalną pieczęcią i uznawane w Polsce bez konieczności poświadczenia notarialnego mojego podpisu i apostille. Od niedawna sporządzam na język polski także tłumaczenia poświadczone opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Cieszę się na Państwa zapytania drogą mailową.


KONTAKT
Godziny pracy biura: Tylko po uzgodnieniu terminu.
Adres biura: Stockerstrasse 56, CH-8002 Zurych
Tel.: +41 43 536 91 73, Faks: +41 43 539 69 46
Tel. kom.: +41 79 626 11 35
Email: buero@bsue.chCV
Doświadczenie zawodowe
od 2018 tłumaczka przysięgła i specjalistyczna (BSÜ Sprachdienstleistungen GmbH, wcześniej Beata Sadziak Übersetzungen GmbH w Zurychu)
od 2014 tłumaczka urzędowa i sądowa (kantony Zurych, Zug, Schwyz, St. Gallen)
2012-2018 tłumaczka przysięgła i specjalistyczna, właściciel (Beata Sadziak Übersetzungen w Zurychu i Kilchbergu)
2008-2012 tłumaczka specjalistyczna (kancelaria radców prawnych w Warszawie)
2007-2008 nauczycielka języka niemieckiego jako obcego (licea ogólnokształcące w Warszawie)

Wykształcenie
2014 egzamin kantonalny na tłumacza urzędowego i sądowego, akredytacja dla języków roboczych polskiego i niemieckiego
i wpis na listę tłumaczy prowadzoną przez Sąd Wyższy kantonu Zurych
2014 kurs dopuszczający do egzaminu dla tłumaczy urzędowych i sądowych (zhaw)
2013 certyfikat Goethego C2/Grosses Deutsches Sprachdiplom (zhaw)
2011-2012 studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i finanse (Akademia Leona Koźmińskiego)
2011-2012 egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, zaprzysiężenie i wpis na listę tłumaczy przysięgłych
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem TP/17/12
2010-2011 Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium Kształcenia Tłumaczy (Uniwersytet Warszawski)
2007 egzamin dla nauczycieli języka niemieckiego jako obcego (Uniwersytet Warszawski)
2001-2007 studia dzienne na kierunku filologia germańska z blokiem pedagogicznym (Uniwersytet Warszawski)

Członkostwa
członek Szwajcarskiego Związku Tłumaczy i Terminologów ASTTI
członek Związku Zuryskich Tłumaczy Sądowych VZGDÜ
członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
prezes Zagranicznego Koła PT TEPIS

Działalność dodatkowa
prowadząca kurs informacyjny dla kobiet w j. polskim "Życie w Zurychu" organizowany przez Stadt Zürich, Integrationsförderung


BSÜ Sprachdienstleistungen GmbH
All rights reserved.
buero@bsue.ch